Om foreningen

VELKOMMEN

…..til 1283 Udenbys Vester, bland venner og beboere blot kaldet Andelsforeningen A/B Tøndergade 15 m.fl.

HISTORIEN
Huset er opført i 1904 og er altså rundet de 100 år. Riget var dengang ikke så stort som i dag, og man mindedes dette ved bl.a. at opkalde gader efter byer, der lå i den tabte del.
Foreningen blev stiftet i 1962 og består i dag af 32 andele og 1 viceværtlejlighed i opgangene: Tøndergade 15, Møgeltøndergade 1 og 3 samt Ballumgade 5 og 6.

Bestyrelsen tegnes i det daglige af en bestyrelse, der består af op til seks medlemmer og to suppleanter. En gang om måneden holder bestyrelsen møde i bestyrelseslokalet på loftet over Møgeltøndergade. Du kan kontakte bestyrelsen, når den holder møde (dato og klokkeslæt findes på referatet fra sidste møde), smide et brev i foreningens postkasse i Tøndergade 15 eller sende en e-mail (e-mailadresser fremgår af bestyrelseslisten, der er ophængt i hver opgang). Ved absolut uopsættelige ærinder kan du kontakte bestyrelsens medlemmer privat.

VICEVÆRTEN M/K
Denne lille idyl af en andelsforening holdes pæn af vores vicevært/er. De er glade og søde mennesker, der fejer gaden, vasker trapper og holder vaskeriet i orden. De bor i Tøndergade 15, st.tv. For at holde dem i godt humør bør man undlade at spytte på trappen og smide cigaretskod i gården.

VASKERIET
Vores smukke vaskeri ligger i kælderen under Møgeltøndergade. Her findes to vaskemaskiner og en tørretumbler samt to tørrerum. Vaskeriet styres næsten fuldautomatisk ved hjælp af et vaskekort og er nemt at bruge. Du skal blot stikke vaskekortet i maskinen og trykke på start. Der hører et vaskekort til hver andel. Hvis kortet forsvinder, kan et nyt købes gennem bestyrelsen. Der betales for vask over huslejen, for det antal gange man har vasket den foregående måned. Vaskeriet kan benyttes hver dag mellem 7.00 og 23.00.

CYKELKÆLDER, HOBBYRUM OG STORSKRALD
I kælderen findes også en cykelkælder, storskraldsrum og hobbyrum med værktøj. Stil din cykel i kælderen, (ikke i gården) og sæt din Børge Mogensen i storskraldsrummet, du kan så selv hjælpe med at smide den i containeren på næste arbejdsdag.

ARBEJDSDAGE
Dette er de materielle rammer for foreningen. Udover at dukke op til et bestyrelsesmøde kan du møde dine med-andelshavere til de kvartårlige fællesarbejdsdage. Her spiser vi morgenmad, drikker øl og sodavand, fortæller gamle skrøner og laver en ganske lille smule. Hvis du ikke deltager i mindst to af disse arbejdsdage pr. år, vil du blive opkrævet et mindre vederlag.

FESTER
Fester er gode og en del af vores liv. Men for at give ikke-deltagende med-andelshavere mulighed for at søge andre græsgange eller forberede sig på at gå sent i seng, skal du lige sætte en seddel op i opgangene.

RYGNING
Rygning er en privat sag, og du må ryge lige så meget du vil inden for dine egne fire vægge, i gården og på gaden. Men ikke på fællesarealerne, da alle ikke er lige begejstrede for røg. Ved afholdelse af fester er det dog tilladt, at der ryges på bagtrapperne, såfremt du har varslet de øvrige beboere i opgangen på forhånd.

GÅRDEN
Vores gård er endelig blevet byfornyet og nået op på et år 2000+ niveau. Der findes et gårdlaug med et medlem fra hver af de tre ejendomme, som står for alt det praktiske. Brug den så meget, som du vil, med hensyntagen til de øvrige beboere.

KORT OM SALG
Hvis du mod al forventning vil sælge din andel, er her en vejledning i, hvordan du gør: Kontakt det bestyrelsesmedlem, der står for salg (fordeling af poster i bestyrelsen fremgår af bestyrelseslisten i opgangene). Bestyrelsen sætter først lejligheden til salg på den interne liste og kontakter endvidere vores administrator for at aftale et tidspunkt for syn af din lejlighed. Hvis der er en køber på den interne venteliste, får du salgsret over vedkommendes lejlighed. Hvis der ikke er en køber på ventelisten, er det herefter op til dig selv at sælge din lejlighed.

GENERALFORSAMLING
Hvert år efter regnskabets afslutning, normalt i maj, afholder foreningen ordinær generalforsamling, hvor du vil høre bestyrelsens beretning for året, der gik, og få en ide om foreningens åndelige, fysiske og økonomiske stand.

Vi håber, at du vil finde dig til rette og være med til at gøre huset til et rart sted at bo, dvs. vise hensyn til dine naboer, viceværten og foreningens øvrige medlemmer, og ved at møde op til de fælles arbejdsdage og til den årlige generalforsamling.

Venlig hilsen
Andelsboligforeningen A/B Tøndergade 15 m.fl.